Táborová základna Olešná

Pobyty pro dětské kolektivy, rodinnou rekreaci a pobyty pro seniory s doplňkovým programem, individuální ubytování, v srdci Vysočiny.

Kudy k nám

Do Olešné je možno se dostat hromadnou dopravou, a to jak autubusem,  tak i vlakem. K přepravě autobusem vám může být užitečná linka 840315 společnosti ZDAR a. s., která jede po trase Žďár nad Sázavou - Nové Město na Moravě -  Bystřice nad Pernštejnem, dále linka 840109  - trasa Nové Město na Moravě - Dolní Rožínka - Bystřice nad Pernštejnem, 840110 - Nové Město na Moravě - Dolní Rožínka,  V obci zastavují dálkové autobusové spoje, linka č. 840127 Žďár nad Sázavou - Nové Město na Moravě - Olešnice - Boskovice - Prostějov - Olomouc, také linka 840319 Bystřice nad Pernštejnem - Žďár nad Sázavou - Praha, dále linka 940321 - Bystřice nad Pernštejnem - Nové Město na Moravě - Žďár nad Sázavou - Jihlava - Humpolec - Praha.    

 K dopravě po železnici je možné využít spoje ležící na trase Tišnov - Žďár nad Sázavou. 

 
www.olesna.wgz.cz