Táborová základna Olešná

Pobyty pro dětské kolektivy, rodinnou rekreaci a pobyty pro seniory s doplňkovým programem, individuální ubytování, v srdci Vysočiny.

Letní turistika

Odkud vyletěli Broučci

Jimramov - Prosička - Javorek - Pod Štarkovem - Štarkov - Nový Jimramov - Na louži - Jimramov. Celkem 13 km.
K nejhezčím obcím na Vysočině patří Jimramov. Je známý nejen jako město zajímavých památek, ale i jako rodiště a působiště významých osobností.

Jimramov - založil podle tradice již v 13. století Jimram z Medlova. Větší číst městečka zcela zničil velký požár roku 1589. Jádrem města, vyhlášeným za památkovou zónu, je náměstí, obklopené patrovými a přízemními domy. Najdeme tu radnici z let 1804 - 06 se starším jádrem, ale i další domy z období klasicismu. Uprostřed náměstí stojí bývalá škola z let 1800 - 06. Dnes je tu výstavní síň U sv. Jana a pamětsní síň jimramovských rodáků. V expozici je mimo jiné dioráma "Broučci" od Jiřího Trnky. Na náměstí stojí rodný dům Jana Karafiáta, evangelického faráře a spisovatele, autora známé knížky pro děti "Broučci". Dominantou JImramova je kostel Narození P. Marie ze 14. století. 
Prosička - skály zvané Prosička tvoří členitý rulový hřeben vzniklý mrazovým zvětráváním ve  starších čtvrtohorách. Jeho jádro tvoří dva mohutné bloky, dlouhé asi 55 a vysoké až 17 m, na které navazují ještě nižsí a menší útvary a balvany. Při úpatí se rozkládá rozhlehlé skalní moře. Území op rozloze 8,4 ha je chráněno jako přírodní památka. Na jeden z bloků je možné vystoupit, z vrcholu, na kterém stojí kříž, je daleký výhled. Za dobré viditelnosti je odtud možné spatřit i Sněžku a Orlické hory.    
Javorek - ves Javorek dostala jméno od javoru, vznikla na přelomu 13. a 14. století. Příslušela k panství hradu Štarkova, později k Pernštejnu a nakonec k Jimramovu. Zachovala se tu řada památek lidového stavitelství, především rozlehlá rychta s mansardovou střechou. Rychta pochází z roku 1372 a dnešní podobu získala po požáru v roce 1809.
Nový Jimramov - vznikl v letech 1850 - 69 spojením osad Hutě, Paseky a Široképole. Jádrem obvce bývaly Hutě, v ncihž pracovala sklárna, připomínaná v roce 1651. V rozptýlené zástavbě se dochovaly roubené chalupy i uzavřené zděné statky.
Žádné komentáře
 
www.olesna.wgz.cz