Táborová základna Olešná

Pobyty pro dětské kolektivy, rodinnou rekreaci a pobyty pro seniory s doplňkovým programem, individuální ubytování, v srdci Vysočiny.

Letní turistika

Otvírání studánek

Nové Město na Moravě - hotel SKI - Harusův kopec - Pod Bednářovým kopcem - Sykovec - Tři Studně - Sykovec - Medlov - Pasecká skála - Studnice - Maršovice - Nové Městona Moravě. Celkem 24 km.
Na této trase vystoupáme na Harusův kopec, sejdeme k rybníku Sykovec na Třech Studních a k neméně malebnému rybníku Medlov, svoji zdatnost si prověříme při výstupu na Paseckou skálu a do Nového Města na Moravě se vrátíme luční cestou se zastávkou na známé Maršovské rychtě. Střídáme cesty s místním zančením, turistickým značením i neznačené, trase je vhodná i pro treková kola, na pěšináích dáváme pozor při sjezdu.

Nové Město na Moravě - dějiny města sahají do 13. století. Historické jádro města je tvořeno mnoha zajímavými stavebními památkami a je městskou památkovou zónou. Katolický kostel sv. Kunhuty s gotrickým prebystářem ze 14. století byl po požáru v roce 1723 přestavěn, v roce 1801 byl zrušen hřbitov okolo kostela. Novoměstský rodák Karel Němec vyzdobil kostel v letech 19828 - 29 cennými sgrafity na biblické a historické náměty. Počátky novomětského zámku sahají do poloviny 16. století. V zámku dnes sídlí Horácká galerie se sochařskou expozicí. Stará radnice je původně renesanční a pochází z roku 1555, což připomíná kámen s vročením a zubří hlavou vzasený v průčelí a dochovaná renesanční vstupní síň,. Sgrafiti pocházejí též z dílny Karla Němce. Na vrcholu věžičky je umsítěn rakouský znak s dvouhlavou orlicí, kterou poškodil za prusko-rakouské války v roce 1866 pruský voják, když ustřelením hlavy upravil rakouskou orlici do podoby pruského znaku. V budově je umístěno Horácké muzeum  se sbírkami lidové kultury severního Horácka, expozicí sklářství a železářství a expozicí věnované počátkům lyžování v Novém Městě na Moravě. V muzeu je také zajímavá školní třída ze 30. let 20. století a sbírka lidových hraček. Ve dvoře muzea se od května do září spouští každou půlhodinu " Mlejnek z Víru " - pohyblivý soubor figurek poháněný vodním kolem.  Vratislavovo náměstí  lemují většinou barokní měšťanské domy, hodnotný je původně renesanční dům čp. 97 z přelomu 15. a 16. století, v němž sídlí Městské informační centrum.
Hotel SKI - je tradičním místem pro závodníky, ortanizátory i diváky proslulého závodu "Zlatá lyže Českomoravské vysočiny", který se koná od roku 1934. Okolí hotelu SKI nabízí upravené cyklistické i běžecké trasy vhodné též pro kolečkové brusle a lyže.
Harusův kopec - 742 m - s vysílací věží Českých radiokomunikací je zdaleka viditelným orientačním bodem, vrchol kopce je však zalesněn a bez výhledu.
Tři Studně - vznikly v polovině 17. století, kdy se na vykácené pasece se třemi studánkami postavili své domky dělnící z fryšavských skláren.
Sykovec - rybník 17 ha byl založen na přelumu 16. a 17. století.
Pasecká skála - 819 m - je přírodní památkou o rozloze 4,7 ha a je tvořena biotickými rulami vypreparovaných z méně odolných hornin zvětrávánáním ve starších čtvrtohorách. Tři skalní bloky jsou vysoké 18 m, horolezci mohou využívat vyznačené úseky různé obtížnosti. Vyhlídka z vrcholové plošiny je kruhová a opatřena zábradlím.
Studnice -nejvýše položená obec ve Žďárských vrších - 784 m - vznikla kolonizací za pánů z Medlova. Ve vsi se dochovaly typické roubené chalupy horáckého typu s lomenicí a žudry.
Maršovice - se písemně připomínají od 15. století, kdy patřily k hradu Pernštejn. Nejvyýznamnější památkou
Žádné komentáře
 
www.olesna.wgz.cz